logo

پرداخت پرداخت آنلاین

این فرم قابلیتی مثل دستگاههای کارت خوان را دارد و برای هر نوع پرداختی اعم از پیش پرداخت، مانده حساب و ... می توانید استفاده کنید.

نام *
نام خانوادگی *
تلفن *
ایمیل *
مبلغ *
بابت *

تماس با ما

address آدرس :
آذربایجان شرقی ، تبریز، جاده آذرشهر، جنب منطقه 8 خطوط انتقال گاز، کوی صنعت
tell تلفن :
34219081 (041)
fax فکس :
34219083 (041)
e-mail ایمیل :
info@shimipajouheshsanat.com

آدرس دفتر تهران