فیلم معرفی پرینت

 

فیلم سایز پرس تولید شده توسط شرکت شیمی پژوهش صنعت در حال تولید

 

ساخت بزرگترین سرند ارتعاشی صنایع مس برای اولین بار در ایران توسط شرکت شیمی

پژوهش صنعت


 

فیلم های دستگاه تصفیه فاضلاب (DAF) 

فیلم عملکرد دستگاه Drum screen