راه اندازی کارخانه صدرا برگ مازند رجه پرینت

راه اندازی کارخانه صدرا برگ مازند رجه به ظرفیت 50 تن در شبانه روز

 

خط تولید کاغذ های لاینر و تست لاینرصدرا برگ مازند رجه با عرض 2500 میلیمتر و ظرفیت 50 تن در شبانه روز در استان مازندران راه اندازی شده است.