راه اندازی مجدد کارخانجات مصالح سیمانی با جایگزینی الیاف سلولزی بجای الیاف آزبست توسط ماشین آلات و تجهیزات شیمی پژوهش صنعت پرینت

راه اندازی مجدد کارخانجات مصالح سیمانی با جایگزینی الیاف سلولزی بجای الیاف آزبست توسط ماشین آلات و تجهیزات شیمی پژوهش صنعت (93/09/29)

با کمال خوشبختی و مسرت به استحضار می رساند، با همکاری کارخانجات آذریت و کرمانیت، خطوط تولید مصالح سیمانی این دو شرکت با جایگزینی الیاف سلولزی بجای آزبست با ماشین آلات و تجهیزات طراحی و ساخته شده توسط شرکت شیمی پژوهش صنعت راه اندازی گردید. در حال حاضر این دو کارخانه بصورت کامل الیاف سلولزی را جایگزین آزبست نموده و به محصولات با کیفیت رقابتی تولید می نمایند.

استفاده از آزبست به دلیل اثرات زیانبار زیست محیطی و مضر بودن برای سلامت انسان از چند سال پیش در ایران ممنوع شده و اکثر ارخانجات تولید مصالح سیمانی به این دلیل تعطیل شده اند. با بومی سازی این فناوری و دستیابی به نتایج فراتر از انتظار، امید است بقیه کارخانجات مصالح سیمانی نیز دوباره راه اندازی شده و شاهد حضور دوباره کارگران زحمت کش در کارخانه ها و تولید آنها باشیم.

شایان ذکر است شرکت شیمی پژوهش صنعت در حال حاضر با دو کارخانه بزرگ ایرانی جهت ارائه این فناوری و ماشین آلات مورد نیاز قرارداد منعقد نموده است.