اطلاعیه پرینت

«اطلاعیه »

بدینوسیله به استحضار می رساند اخیراٌ عده ای فرصت طلب تحت عناوین مختلف ادعا نموده اند دستگاه سایز پرس کارخانه کاغذ سازی بهسازان صنعت خوی را ساخته و راه اندازی نموده اند. این ادعا کذب محض می باشد. این دستگاه بطور کامل توسط شرکت شیمی پژوهش صنعت طراحی ، ساخته و راه اندازی شده است. تاییدیه خریدار به پیوست گواه این مطلب می باشد.

بدیهی است حقوق معنوی متعلق به این دستگاه و سایر دستگاه های سایزپرس که اخیراٌ توسط این شرکت در سطح کشور راه اندازی شده است متعلق به شرکت شیمی پژوهش صنعت بوده و هرگونه استفاده غیر مجاز از آنها پیگرد قانونی دارد.